Vydrus spol s r.o.
Pivovarská 382
561 69 Králíky
tel.: (+420) 465 631 586
e-mail: vydrus@vydrus.cz